Česko-anglické gymnázium, VOŠ a SOŠ podnikatelská, s.r.o.

Česko-anglické gymnázium, VOŠ a SOŠ podnikatelská, s.r.o.

Hradecká 1151/9
500 03 Hradec Králové

Informace o instituci Česko-anglické gymnázium, VOŠ a SOŠ podnikatelská, s.r.o.

Střední odborná škola

SOŠ nabízí čtyřleté studium v oboru Ekonomika a podnikání pro žáky s ukončeným základním vzděláním. Od září 2011 škola mění organizaci vzdělávání od 1. ročníku, a to na formu internátní školy, kde žáci tráví 3 víkendy v měsíci. Během víkendů jsou pro žáky připraveny volnočasové aktivity s rodilými mluvčími zaměřené na zdokonalení anglického jazyka. Nový tréninkový program výuky umožní efektivní provázání studia s praxí. Žáci si nacvičí podnikatelské a prodejní dovednosti, stanou se samostanými, konkurenceschopnými a získají praktické zkušenosti v prodeji. Budou komunikovat se špičkovými zahraničními obchodníky, kteří jim zprostředkují know-how a nejlepší praxe týkající se prodeje.

 

Propojení teorie s praxí. Praktická cvičení probíhají jeden den v týdnu. Formou videokonferencí žáci komunikují se špičkovými zahraničními obchodníky a seznamují se s činnostmi týkajícími se obchodu a prodeje. Žáci si také mohou vyzkoušet obchodní činnosti prakticky a konzultovat je s odborníky. Souvislá praxe žáků probíhá v různých soukromých společnostech.

 

Vyšší odborná škola

Základní filozofií VOŠ je připravit absolventa pro praxi. Odborné znalosti získané studiem střední školy jsou rozšířeny o komplexní ekonomické vzdělání, odbornou jazykovou přípravu a informační vzdělání tak, aby byl absolvent schopen úspěšně řídit vlastní podnik, případně aby se uplatnil ve středním managementu velkých podniků. Výuka na VOŠ je podpořena a po celou dobu studia velice úzce spjatá s rozsáhlou praktickou odbornou přípravou. Absolvent VOŠ obohatí své znalosti praktickými zkušenostmi získanými aplikací vědomostí do odborné praxe. VOŠ neustále zkvalitňuje výuku, která je propojována s praxí formou zahraničních stáží (Itálie, Španělsko, Kréta), přednáškami odborníků z praxe a souvislou odbornou praxí ve 3. ročníku. Od 1.9. 2011 přechází VOŠ na kreditní systém studia, který umožňuje větší výběr z volitelných předmětů a autonomii studenta. Studium na VOŠ je zpoplatněno. Výše školného pro školní rok 2011/2012 je stanoveno na 21.000 Kč.

Kde nás najdete?

Zobrazit